XGLASS מחיצות

המחיצה מיועדת למי שעובד עם קהל או קונים ממולו ונותני שרות למינהם. מחיצות הפרדה בין עובדים, אנשי מכירות, פקידי/ות קבלה, במרפאות, בבתי ספר, מחיצות פרספקס לחנויות מחיצות פרספקס אקס גלאס לשולחן משרדי, מחיצות לקוסמטיקאית / בניית ציפורניים מסייעת להגנה מהדבקה בקורונה, חוסמת מפני נתזי רוק והתעטשות וניתנת לחיטוי ורחיצה. XGLASS מחיצת פרספקס לבתי עסק, ארגונים ומשרדים. מחיצות לשולחן בית ספר – מחיצה לקורונה לשולחן כיתה, קפסולות ומחיצות בחדרי המורים. הקפסולה הניידת מאפשרת למידה במגוון של מרחבים, פנים וחוץ – בעזרת מחיצות רולאפ ומחיצות XGUARD על גלגים ניתן ליצור בעזרתה מרחבי למידה “פופ-אפ” בתוך הכיתה, במסדרון, במבואה ואפילו בחצר.

Item added to cart.
1 item - 486.00